PARTS I ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE COMPRA:

(d’ara endavant també les Condicions Generals o CGC):

D’una banda, el proveïdor de les entrades, BOIX ROURA SL (d’ara endavant també el prestador), amb domicili social al C. Gurb 74-76 / 08500 – Vic (Barcelona), B63341622, telèfon d’atenció al client 938893982, i e -mail: ignasi@boixpell.com, exposa el document contractual que regirà (especificar compra o servei) a través del present lloc web.

I d’una altra, l’Usuari – Client (d’ara endavant l’Usuari), sobre les dades proporcionades del qual té responsabilitat plena d’ús i custòdia, i és responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al prestador.

AMBDÓS ACCEPTEN aquest document, i comporta que l’usuari:

Ha llegit, entén i comprèn allò aquí exposat.

Que és una persona gran d’edat i amb prou capacitat per contractar.

Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.

Que ha llegit i accepta les presents condicions generals de compra des del moment que adquireixi qualsevol entrada oferida.

Aquest document pot ser imprès i emmagatzemat pels usuaris.

El prestador posa a disposició d’aquests l’adreça electrònica ignasi@boixpell.com perquè plantegin qualsevol dubte sobre aquestes condicions.

Aquestes condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les compres realitzades a través de https://www.boixpell.com.

El prestador es reserva el dret de modificar unilateralment aquestes Condicions Generals, sense que això pugui afectar el que fos adquirit prèviament a la modificació, a fi de millorar els serveis oferts. En tot cas, abans de comprar les entrades cal consultar aquestes condicions generals.

Boix Roura SL no es fa responsable de les conseqüències que puguin resultar d’una utilització inadequada dels productes o serveis a la venda a la web.

L’usuari renuncia a reclamar qualsevol responsabilitat a Boix Roura SL per qualsevol concepte en qualsevol cas d’insatisfacció dels serveis adquirits a la present web, així com possibles errors, lentitud d’accés o errors en l’accés a la web, incloent-hi pèrdues de dades o un altre tipus d’informació que pogués existir a l’ordinador o xarxa de l’usuari que hi accedeixi.

 1. OBJECTE DEL CONTRACTE:

2.1 Àmbit d’aplicació: Aquest contracte té per objecte regular la relació contractual de compravenda nascuda entre el prestador i l’usuari en el moment en què aquest accepta aquestes condicions de compra durant el procés de contractació en línia verificant la casella corresponent. Aquestes CGC s’aplicaran a partir del dia que es faci la compra.

La relació contractual de compravenda comporta el lliurament, a canvi d‟un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d‟un servei concret.

2.2 Territori d’aplicació: La compra de productes és activa per a tothom.

2.3 Capacitat per contractar: Per poder realitzar una comanda haurà de ser més gran i tenir capacitat per contractar.

2.4 Acceptació del client: La validació de la compra a través del web es fa per correu electrònic i implica, així mateix, l’acceptació automàtica de les CGC. Aquestes condicions estan disponibles a la web o, si ho desitgeu i sol·liciteu, podem posar-la a la vostra disposició per correu electrònic.

2.5. Modificació de les Condicions Generals de Contractació: Boix Roura SL es reserva el dret a fer canvis i/o modificacions a les presents CGC. Aconsellem als nostres clients que les revisin regularment. En cas que aquests canvis o modificacions s’introduïssin una vegada realitzada una comanda, s’aplicaran les condicions vigents en la data en què es va efectuar aquesta compra.

 1. INFORMACIÓ SUBMINISTRADA A LA WEB:

3.1 Publicació de preus: Els preus són els mostrats a la nostra web.

3.2 Informació de la venda: La informació que figura a la nostra publicitat, fulletons, altre material escrit, a la nostra pàgina web o la facilitada a vostè constitueix una invitació a fer una compra. Els continguts estan en constant renovació i actualització per oferir als nostres clients la informació més completa i detallada possible. Totes les informacions contractuals presents a la web es mostren en llengua espanyola (castellà) i català.

3.3 Disponibilitat de productes: Totes les comandes estan subjectes a disponibilitat. No ens fem responsables de la manca dexistència o de la indisponibilitat dels productes.

Consulteu la selecció d’articles disponibles per a la venda a través del lloc web, ja que no tots els articles que puguem oferir a les nostres botigues o que puguin aparèixer als catàlegs, llocs web o altre tipus de presentacions estan disponibles per a aquest tipus de venda.

En cas que hi hagi alguna manca d’estoc o indisponibilitat puntual d’un article, BOIX ROURA, S.L. es posarà en contacte amb el client per comentar-ho immediatament i donar-li un nou termini de lliurament o, si no fos possible servir-lo, procedir a la seva anul·lació.

Davant de qualsevol dubte, us recomanem que us poseu en contacte amb el servei d’atenció al client.
3.4 Comandes les 24h, tots els dies de l’any: L’horari de gestió de la compra és de vint-i-quatre (24) hores els tres-cents seixanta-cinc (365) dies de l’any. L´horari d´atenció al client està detallat al´apartat de contacte de la web.

3.5 Frau: Si Boix Roura SL sospita o detecta alguna anomalia o frau, es reserva el dret d’anul·lar la transacció per motius de seguretat.

 1. PROCEDIMENT DE COMPRA:

S’informa que de conformitat amb allò que exigeix l’art. 27 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, el procediment de contractació seguirà els passos següents:

4.1 Metodologia de pagament: el pagament es farà a través de targeta bancària.

Davant de qualsevol dubte podeu contactar amb el nostre servei d’Atenció al client a través de qualsevol dels mètodes que es faciliten a la web.

Boix Roura SL proporcionarà Atenció al Client de forma GRATUÏTA a través del nostre email de contacte ignasi@boixpell.com, si tria un altre mitjà de comunicació alternatiu, l’usuari és qui haurà de fer-se càrrec del cost particular del mateix.

Boix Roura SL posa a la vostra disposició telèfons a Espanya subjectes al cost del vostre operador de telefonia.

 1. LLIURAMENT

5.1 Enviament: com a norma general, els paquets s’envien dins de les 48 hores (dies laborals) següents a la recepció del pagament, a través de Correos Express i amb número de seguiment perquè el client pugui seguir la seva comanda en línia.

5.2 Despeses d’enviament: Les despeses d’enviament per dins de la península són 5,50 € (IVA inclòs), 7,50 € (IVA inclòs) per a les Balears i les Canàries. Compres a partir de 50€, enviament gratuït. Tots els paquets seran lliurats a domicili en 48/72 hores. En cas que el client decideixi recollir el seu producte a la botiga, aquesta haurà de fer-se dins de l’horari laboral que apareix a la nostra pàgina web.

 1. PREUS I TERMINIS DE LA VALIDESA DE LES OFERTES:

Tots els preus exposats a les entrades inclouen l’IVA vigent al moment de la compra. Tots els preus que consten a la web són vàlids i s’expressaran a la moneda Euro (€).

En els casos de promocions de durada limitada, el descompte de la promoció s’aplicarà sempre que la comanda hagi estat registrada durant el període de promoció.

Les dades registrades pels diferents mètodes de pagament constitueixen una prova de la data en què es van realitzar les transaccions financeres i serviran per determinar si aquesta compra està subjecta a promoció o no.

7. POLÍTICA DE DEVOLUCIÓ, DESISTIMENT, CANVI I REEMBORSAMENT:
Devolucions
En els casos en què l’Usuari adquirís productes a través del Lloc Web del titular, li assisteixen una sèrie de drets, tal com s’enumeren i descriuen a continuació:

Dret de Desistiment
L’usuari té dret a desistir del present contracte en un termini de 15 dies naturals sense necessitat de justificació. El termini de desistiment expirarà als 15 dies naturals del dia que vostè o un tercer per vostè indicat, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns.

Per exercir el dret de desistiment, l’Usuari ens haurà de notificar a: Boix Roura SL, ignasi@boixpell.com, la seva decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca. Podeu utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a continuació, encara que el seu ús no és obligatori.

Per complir el termini de desistiment, n’hi ha prou que la comunicació relativa a l’exercici d’aquest dret per part de l’usuari sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

Conseqüències del desistiment:
En cas de desistiment per part de l’Usuari, us tornarem tots els pagaments rebuts de vostè, incloses les despeses de lliurament (amb l’excepció de les despeses addicionals resultants de l’elecció per part seva d’una modalitat de lliurament diferent a la modalitat menys costosa de lliurament ordinari que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard 14 dies naturals a partir de la data en què se’ns informi de la seva decisió de desistir del present contracte. Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per l’Usuari per a la transacció inicial, tret que l’Usuari hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament.

Ens haurà de tornar o lliurar directament els béns a BOIX ROURA SL, C/ DE GURB, 62 – 08500 – VIC (BARCELONA), sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqueu la vostra decisió de desistiment del contracte. Es considera complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs aquest termini. L’usuari és l’encarregat de fer l’enviament dels béns que voleu tornar i d’assumir-ne el cost.

L’Usuari haurà de tornar en perfecte estat els Productes; en cas contrari, el producte pot patir una depreciació. En conseqüència, s’informa l’usuari que serà el responsable de la disminució de valor dels productes resultant d’una manipulació diferent de la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns. És a dir, si el producte no es torna amb l’embalatge original o bé en perfecte estat BOIX ROURA SL pot cobrar el cost de la devaluació del producte.

L’Usuari reconeix saber que hi ha excepcions al dret de desistiment, tal com es recull a l’article 103 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa de els Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries. De manera enunciativa, i no exhaustiva, aquest seria el cas de: béns confeccionats d’acord amb les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats, el subministrament de béns que es puguin deteriorar o caducar amb rapidesa, el subministrament de béns precintats que no siguin aptes per a ésser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament, el subministrament de béns que després del seu lliurament i tenint en compte la seva naturalesa s’hagin barrejat de manera indissociable amb altres béns.

Devolució de productes defectuosos o error a l’enviament
Es tracta de tots aquells casos en què l’Usuari considera que, en el moment del lliurament, el producte no s’ajusta a allò estipulat al contracte o comanda de compra, i que, per tant, haurà de posar-se en contacte amb BOIX ROURA SL immediatament i fer-li saber la disconformitat existent (defecte/error) pels mateixos mitjans o utilitzant les dades de contacte que es faciliten a lapartat anterior (Dret de Desistiment).

L’Usuari serà llavors informat sobre com procedir a la devolució dels productes, i aquests, un cop tornats, seran examinats i s’informarà a l’Usuari, dins d’un termini raonable, si escau el reemborsament o, si escau, la substitució del mateix. . El reemborsament o la substitució del producte s’efectuaran com més aviat millor i, en qualsevol cas, dins dels 14 dies següents a la data en què us enviem un correu electrònic confirmant que procedeix el reemborsament o la substitució de l’article no conforme. L’import abonat per aquells productes que siguin retornats a causa d’algun defecte, quan realment existeixi, serà reemborsat íntegrament, incloses les despeses de lliurament i els costos en què l’usuari hagi pogut incórrer per fer la devolució. El reemborsament s’efectuarà pel mateix mitjà de pagament que l’usuari va utilitzar per pagar la compra. En tot cas, s’estarà sempre als drets reconeguts a la legislació vigent en cada moment per a l’Usuari, en tant que consumidor i usuari.

 1. REEMBORSAMENTS:

Quan es produeixi la devolució, es tornarà la quantitat pagada. El termini per efectuar el reemborsament serà com a màxim dins dels 14 naturals des que es va acceptar la devolució ia través del mateix mitjà en què es va efectuar la compra. El termini de canvi/devolució en períodes de campanyes especials com la nadalenca s’amplia al 15 de gener.

 1. NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES:

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions Generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols aquesta disposició o la part d’aquesta que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les Condicions Generals en tota la resta, tenint aquesta disposició, o la part d’aquesta que resulti afectada, per no posada.

 1. RESOLUCIÓ DE LITIGIS EN LÍNIA (ONLINE DISPUTE RESOLUTION):

D’acord amb l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d’accés gratuït per a la resolució de conflictes en línia entre l’USUARI i el PRESTADOR, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció de un tercer, anomenat Organisme de resolució de litigis, que actua d’intermediari entre tots dos. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb les dues parts per assolir un acord, podent finalment suggerir i/o imposar una solució al conflicte. Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 1. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ:

Aquestes condicions s’han de regir o interpretar d’acord amb la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El prestador i l’usuari acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que es pugui suscitar de la prestació dels serveis objecte d’aquestes Condicions als Jutjats i Tribunals del domicili de l’usuari (si és considerat com a consumidor a efectes del TRLGDCU).

 1. NORMATIVA APLICABLE:

Les presents Condicions Generals estan subjectes al que disposa:
Normativa europea que regula el comerç electrònic:

Directiva 97/7/CE relativa a la protecció dels consumidors en matèria de contractes a distància (Directiva de vendes a distància);
Directiva 2000/31/CE relativa a determinats aspectes jurídics dels serveis de la societat de la informació, en particular el comerç electrònic al mercat interior (Directiva sobre el comerç electrònic).
REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades)
Normativa espanyola:

Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris.
Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre condicions generals de contractació, i modificacions posteriors,
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia de Drets Digitals,
Llei 34/2002 d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic i modificacions posteriors.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Llei 19/2013, del 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 1. COMENTARIS I SUGGERIMENTS:

Els vostres comentaris i suggeriments seran ben rebuts. Us preguem que ens envieu aquests comentaris i suggeriments a través del nostre formulari de contacte, trucant al telèfon d’Atenció al Client 938893982 oa través del nostre email, llistat a dalt.

A més, tenim fulls oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris. Podeu sol·licitar-les trucant al telèfon d’Atenció al Client 938893982 oa través del nostre email, llistat a dalt.